องค์ประกอบของการทำความสะอาด

องค์ประกอบของการทำความสะอาด

1.ความปลอดภัย (safety) ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงานและรู้จักป้องกันตนเอง

  1. บุคลากร (Man) ต้องมีความรู้ความเข้าใจในเครื่องมือและผลิตภัณฑ์ที่ใช้ปฏิบัติงาน
  2. วิธีปฏิบัติ (Action) ปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่ถูกต้องและเหมาะสม
  3. อัตราส่วน (Ratio) การผสมน้ำยาที่ใช้ในการทำความสะอาดควรผสมให้ได้ตามสัดส่วนที่กำหนด

5.เวลา (Time) ใช้เวลาให้เหมาะสมกับงานแต่ละประเภท

  1. อุปกรณ์ ????????????? (Equipment) การเลือกใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับสภาพงาน และพื้นผิว
  2. เคมีภัณฑ์ (Chemical) ใช้เคมีภัณฑ์ให้ถูกต้องและเหมาะสมกับหน้างานและพื้นผิว

หลักปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เคมีภัณฑ์

-ต้องอ่านสลากและทำความเข้าใจ ในวิธีการใช้ และวิธีป้องกัน และอัตราส่วนที่ถูกต้องและเหมาะสม

-สวมอุปกรณ์ป้องกันให้ถูกต้องเหมาะสมเมื่อต้องสัมผัสกับเคมีภัณฑ์

-การผสมเคมีภัณฑ์ด้วยถ้วยตวง ? ให้เทเคมีภัณฑ์เข้มข้นลงในน้ำเสมอเพื่อป้องกันการกระเด็นและเกิดฟอง

-การผสมเคมีภัณฑ์เข้ากับน้ำ ต้องตวงตามที่ผู้เชี่ยวชาญหรือตามที่ฉลากกำหนด

-เก็บเคมีภัณฑ์ชิ้นใหญ่สุดไว้ที่ต่ำสุดเสมอและเก็บเคมีภัณฑ์เก่าไว้หน้าเคมีภัณฑ์ใหม่เสมอเพื่อความสะดวกและปลอดภัย

-ล้างมือให้ถูกวิธี ทุกครั้งจากการสัมผัสกับเคมีภัณฑ์

-แยกเก็บเคมีภัณฑ์แต่ละประเภท เช่น กรด cheap NBA jerseys ด่าง คลอลีน หรืออื่นๆ ออกจากกันให้เป็นสัดส่วน

-เขียนชื่อเคมีภัณฑ์และอัตราส่วน ที่ใช้ลงในภาชนะแบ่งใช้ ให้ถูกต้อง เช่น กระบอกฉีด ขวดแบ่งใช้ เป็นต้น

-ห้ามสูบบุหรี่ ในบริเวณที่เก็บสารเคมี

-อย่าเก็บ หรือ รัปประทานอาหาร ในบริเวณที่เก็บสารเคมี

-อย่าสูดดมเคมีโดยตรง <a href="https://spoiledrottenphotography why not find out more.com/asbury-we-are-so-excited-to-see-you-huntsville-preschool-photography/”>you! หรือกลืนกิน

-อย่าใช้เคมีที่ไม่มีป้ายชื่อ หรือไม่แน่ใจว่าชนิดใดแน่

-อย่าผสมเคมีต่างชนิดเข้าด้วยกัน เช่น multimedia สารประเภทกรด (น้ำยากัดสนิม) wholesale NFL jerseys + สารประเภทด่าง (น้ำยาล้างลอกแวกซ์) = ปฏิกิริยารุนแรง

-อย่าลส่องมองลงไปในภาชนะที่บรรจุเคมีที่เข้มข้นโดยตรง

-อย่าผสมเคมีด้วยวิธีการกะประมาณด้วยสายตา

-อย่าทิ้งเคมีหรือภาชนะบรรจุ ลงในบริเวณแหล่งน้ำสาธารณะ

-ห้ามหยอกล้อหรือเล่นกันในบริเวณที่เก็บสารเคมี หากไม่แน่ใจหรือไม่เคยใช้เคมีภัณฑ์นั้นมาก่อนให้ถามผู้ดูแลหรืออ่านสลากให้เข้าใจ

-หากถูกผิวหนังโดยตรงให้ล้างด้วยน้ำเปล่าที่สะอาดจำนวนมากๆ ก่อนที่จะล้างด้วยน้ำสบู่อีกครั้ง

-หากหกใส่เสื้อผ้าที่สวมอยู่ ให้รีบถอดออกจากร่างกายอย่างรวดเร็ว แล้วรีบล้างออกด้วยน้ำเปล่าที่สะอาดจำนวนมากๆ ก่อนที่จะอาบน้ำด้วยสบู่อีกครั้ง

-หากกระเด็นเข้าตาให้รีบล้างออกด้วยน้ำสะอาดจนอาการระคายเคืองทุเลาลงแล้วรีบไปพบแพทย์โดนด้วน

-หากกลืนกินเข้าไป cheap mlb jerseys ห้ามทำให้อาเจียน ควรดื่มน้ำหรือนมให้มากๆ เพื่อทำให้เคมีภัณฑ์นั้นเจือจางลงแล้วรีบนำไปพบแพทย์โดยด่วน พร้อมทั้งภาชนะบรรจุ ฉลาก หรือใบแทรกรายละเอียดของเคมีภัณฑ์ชนิดนั้นไปด้วยเสมอ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *